Utställningar 2018

Ateljén

Dagligen 29 juli – 8 september

Växlingar

Bondeliv i bild av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén.

Om bonden och lantbruket ur olika perspektiv och tidsåldrar.
Hilding Mickelsson dokumenterade med sin kamera, fram till sin död 2002, livet, naturen och människorna i hembygden. Hilding föddes 1919, snart för hundra år sedan. Johanna Syrén är född 1980 och nu aktiv fotograf i Hildings landskap, södra Hälsingland. När vi ser ett urval av deras bilder tillsammans ser vi hur odlingslandskapet och arbetsmetoder förändrats under ett halvt sekel.

Har också människorna förändrats eller är det bara det ytliga i kläder och frisyrer som ger tidsfärg? Bilderna som speglar varandra väcker många tankar. Vart tar spåren av generationers möda i jord- och skogsbruk vägen? Vart har människorna tagit vägen, de som syntes i arbete på åkern eller barnen som lekte i ute i sommar som vinter? Är utvecklingen oundviklig och går den bara åt ett håll? Kommer det att finnas en levande landsbygd i framtiden? 

Hälsinglands Museum i Hudiksvall ger, efter godkännande från Hildings efterkommande, tillgång till Hildings bildarkiv på runt 150 000 foton. Johanna väljer bland sina och Hildings bilder för att ge oss en tolkning av vår landsända, vilka vi är och kanske frågor om vart vi är på väg? 

Ateljén

Dagligen 2 juni – 22 juli **AVSLUTAD**

Ur jorden

Utställning av Greger Ståhlgren och Hannah Streefkerk och handlar om människans förhållande till naturen. Ståhlgren arbetar främst med trä och teman kring arkitektur, historia och hantverk. Streefkerk föredrar textila tekniker som virkning och broderi och är intresserad av kretsloppet och processer i naturen.

Wij Herrgård

Dagligen 20 juli – 14 augusti

Tidernas konstvandring

Lillebi Habans, Järvsö, Erik Olof Wiklund, Alfta och Jinger Bremberg, Stråtjära,

Tre Hälsingekonstnärer ställer ut med anledning av 20-årsjubileet av Tidernas Väg som begrepp.

Tidernas Väg är den geografiska utgångspunkten till denna utställning som ska vandra i ett halvår. Kopplingar till denna väg finns även, mer eller mindre, hos konstnärerna liksom deras konst – motivmässigt. Vandringsutställning visas 21 april – 28 oktober längs Tidernas väg.

Wij Valsverk

Dagligen 9 juni till 19 augusti

I valsverket kommer tre konstnärer att visa tre olika utställningar.

Maria Forsling  ”Att dekonstruera en Ockelbodräkt – cirka 100 objekt” 

Maria Forsling – Jenke dekonstruerar en traditionell folkdräkt från Ockelbo genom att ta vara på varje tygbit och knapp och göra nya dekorativ och funktionella produkter av dem.

Narek Aghajanyan

Narek Aghajanyan från Armenien visar måleri som har motiv som associerar till natur och landskap men där materialen, färgen, pigmenten, bindemedlen och själva målarduken har ett eget värde och betydelse som natur i sig.

Unna Katz

Unna Katz slutligen visar här skulpturer och objekt i glas, sten och trä. Motivkretsen är kroppar, ofta hästar i rörelse.

Arkivet

Dagligen 4 augusti – 2 september

Lilla Domedagsvalvet

Utställning av Catrin Andersson, Christer Chytraéus, Leif Elggren, Lisa Jeannin & Rolf Shuurmans, Noak Lönn, Lukas Marxt, Pia Rönicke, Magnus Thierfelder i samverkan med Region Gävleborg.

I den tempelliknande gamla arkivbyggnaden på Wij trädgårdar kan du uppleva utställningen Lilla Domedagsvalvet. Det är en utställning med verk av regionalt, nationellt och internationellt verksamma konstnärer som jobbar med fotografi, video och ljud, bland annat.

Utställningens namn är en blinkning till det globala frövalvet på Svalbard (även känt som Domedagsvalvet). Innehållet kretsar dels kring människans relation till naturen – hur vi försöker vara naturens väktare samtidigt som vi är orsaken till dess förstörelse – dels om vår utsatthet och vår (brist på) förberedelse inför katastrofer, klimatförändringar och krig.

Lilla domedagsvalvet rymmer en noggrant spretig uppsättning konstverk: naturskildringar och ikoner av flora, ljud från hotfulla virus, smältande isar, luffarslöjd, omsmidda bombkapslar, dödliga leksaksvapen och tyngdlösa växter. Men trots allvaret vill utställningen inte vara någon uppgiven nödraket. För de samlade verken kan också visa på naturens och människans förmåga att anpassa sig, att överträda biologiska och politiska gränser, hur en tänkt katastrof kan få oss att lämna det överblickbara och söka skydd i det okända.

Erik Anderman och Joakim Forsgren
curatorer

Lilla domedagsvalvetär den tredje delen i serien av utställningar och konstnärliga interventioner inom det regionala konstprojektet Orosmoln av obeskrivlig kraft. Projektet vill bjuda in till gemensamma reflektioner och ett gestaltande av frågor som berör och utmanar våra föreställningar om rädslor, hotbilder och beredskap.

Utställningen sker i samverkan mellan Region Gävleborg och Wij Trädgårdar, med stöd av Kulturrådet.

TRÖSKLADAN

Dagligen 8 juni-8 sept

Ockelbo Expo

I röda ladan, bredvid Turbin konsthantverk och Lilla Entrén, hittar du Ockelbo Expos utställning av Ockelbo skotrar och båtar.

Kulturmagasinet

Dagligen 2 juni – 8 september

Historien om hur Ockelbo brandförsvar bildades

Direktör Linder och Ockelbos brandförsvar 

När brandförsvaret i början av 1920-talet skulle ordnas uppstod huvudvärken för kommunen att det var väldigt stora kostnader involverade, och tiden efter Första Världskriget var svår. Men hösten 1924 inkom representanter från fastighetsägarna i stationsområdet, med direktör L. Linder i spetsen, till kommunen med löfte om att bidraga med pengar till brandväsendets utrustning. 

Som tack fick Linder en plats i kommittén som skulle utarbeta den första brandordningen, med regler och anvisningar för hur brandförsvaret skulle ordnas. Det visade sig dock att Linder hade rent ”drakoniskt stränga” idéer om hur det hela skulle gå till, som en kritiker uttryckte det i en samtida insändare. Bland annat menade han att varje arbetsför man i kommunen (Åmot inkluderat) skulle vara med i brandkåren och vara med vid alla brandövningar. Det visade sig vid närmare granskning att Linder format sin brandordning efter regler för städer och köpingar, men förutsättningarna i Ockelbo var naturligtvis annorlunda. 

Läs hela historien här