Landskapsparken


Landskapsparken är ett 10 ha stort område och gemensam arbetsplats för lantbrukare, formgivare, skogsbrukare, konstnärer, trädgårdsmästare, kockar och ingenjörer som skapar berättelsen om ny energi i gamla landskap.

Här finns möjligheter att på ett personligt och lustfyllt sätt ta del av en livsstil i samklang med naturen. En modern och attraktiv livsstil som bara växer sig starkare. Här vandrar du mitt bland böljande linfält, manshög råg och nakenhavre. Hampa, rörflen, och gråal fungerar som energigröda. Solrosor odlas i fantasifulla formationer. Oljeväxter och säd gror och mognar för att så småningom bli bröd i Wij Trädgårdars egen bakugn.

Redan sommaren 2008 var Wij Trädgårdars landskapspark en sevärdhet som dagligen förändrades. Några av de nya paviljongerna var på plats i början av juni och fler kom till under sommaren. Vårsådden kom igång något senare än beräknat, men värmen i maj fick det att spira ordentligt.

 

 

 

En plats där det växer -
Lars Krantz berättar om Landskapsparken

 

"Jag hör ofta människor säga att de odlar växter. Det kan vara rosor, timjan, ringblommor eller rentav grönkål. Efter mycket odlande och en del reflekterande vet jag nu att de hela tiden har haft fel. Man odlar nämligen inte växter. Man odlar inget annat än växtplats. Själva grönsakeriet, roseriet, krydderiet eller vad det nu kan vara som ska växa, det får växterna faktiskt efter bästa förmåga fixa till själva. Det är förutsättningarna för växandet som är odlarens jobb. Att odla plats att växa på.

Aktörerna i växandet blir då den doftande jorden, det livgivande vattnet, den luftiga vinden och den avgörande värmen. Det är dem, de byggande elementen jag ska inspirera, kittla och regissera i varje litet växtdrama. De nedbrytande som nordanvindar, hagelstormar, torrperioder, frostnätter och mördarsniglar håller jag helt enkelt utanför. Svårare är det inte när kultur handlar om att odla.

Nu är det så mycket mer än växter som kan låtas växa på en plats. Det kan vara tankar, känslor, insikter, kunskaper och varför inte inspiration. Inspiration och kunskap till att forma och nära sitt egna lilla liv till något värdefullt. Till en livsstil som utvecklar, vinner och berikar utan att för den skull belasta varken vår miljö eller vår hälsa.

Kanske börjar det med att beröras, sedan förundras innan mötet med det levande landar i en alldeles egen relation till sin omvärld. En sådan plats vill Wij Trädgårdar i Ockelbo vara. En plats där man rentav kan få en liten puff här och en liten puff där, bara för att bli till den man ännu inte lyckats att bli. Och det, det är inte småpotatis.

Vi som verkar på Wij Trädgårdar är glada över att ingå i det sammanhang som gjort projektet ”Ny energi i gamla landskap” möjligt. Det är hissnande att få uppleva lantbrukare, konstnärer, trädgårdsmästare, ingenjörer och antikvarier ta varandra i händerna för att hjälpa det gamla odlingslandskapet att komma till tals. Komma till tals kring aktuella och angelägna frågor som var och en idag bär i sitt hjärta. Särskilt roligt då hela processen sker med konsten, odlingshantverket och modern energiforskning som likvärdiga uttrycksmedel. En ny och vettig sinnlighet är på tillväxt.

Den nya parken ska vara omfamnande, lärorik och inspirerande. Den ska ge impulser och idéer om en hållbar livsstil som gynnar både miljön och vår hälsa."

Lars Krantz, konstnärlig ledare och trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar


 

Landskapsparken har designats av Patrik Qvist

 

- Under hela våren fram till mitten av juni har jag stått med fingrarna i myllan och frösatt mina idéer i det böljande odlingslandskapet, berättar konstnären Patrik Qvist som designat landskapsparken. Jag har arbetat med skisser, modeller och fotomontage, och det var först i mars som jag kände mig klar med idén.

Och när Ockelbojorden blev solvarm rasslade det till i skjulen. Spadar och jordbruksmaskiner togs fram och det praktiska arbetet med det 3-åriga projektet tog fart. Med marken runt herrgården som råmaterial har Patrik tillsammans med sin hustru, poeten och dramatikern Clara Diesen format ett landskap som med traditionen som bärare tar med besökarna in i framtidens landskap.

- Ja, och det är ett verk som nu förändras från vecka till vecka. Oerhört spännande att se det växa fram, säger Patrik. Jag har ju självklart arbetat med att ta tillvara lantbrukslandskapets naturliga skiftningar med diken, småvägar, skogsbryn, gläntor mm. och försöker nu tillsammans med Clara, med utgångspunkt i det föränderliga landskapet skapa en platsens poesi där skulptur och text står i dialog med fältens energigrödor.

Här hittar vi linfälten, kornet och havren. Men huvuddelen är energigrödor som ska bli till energi i den värmepanna som ska byggas för att visa hur grödor kan bidra till klimatsäker energiproduktion, och leverera den värme vår anläggning behöver.

- När energigrödorna växt sig stora och starka så kommer vi att hugga upp gångvägar rätt in i fälten och skapa en lustfylld närkontakt med grundelementen, menar Patrik Qvist. Men redan idag, bara några månader efter sådd så tar sig besökarna runt bland fälten på anlagda stråk och möts av Patriks sju skjul som ligger utefter en axel tvärs över Landskapsparken, men också av Claras uppmaningar och textfragment, som ska få oss att stanna upp, iaktta och reflektera. Om tre år står den klar, men då bara redo för ytterligare förvandlingar.

- Låt mig också påminna om mina flaggor som jag placerat ute på fälten och som vajar i Ockelbovinden, avslutar Patrik Qvist. Tre flaggmotiv berättar om fältens aktuella tillstånd. Sådd – Tillväxt – Skörd.

Paviljongerna i landskapsparken är Patrik Qvist verk. Och Clara Diesen står för texterna som möter den som vandrar ut på grusgångarna mellan odlingslotterna. Gamla kartor från tiden före laga skifte har inspirerat dem båda i deras arbete.

 

 

 

Ett eldtempel

 

Kring landskapsparken finns ett samarbete med Gävle Energi. På Wij Trädgårdar kommer en värmepanna för energigrödor att byggas.
- Den kommer att ligga magnifikt mitt i parken. Jag kallar den för vårt eldtempel, säger Lars Krantz.

- Vi ser det här som ytterligare ett steg i vårt miljöansvar som energibolag, säger Gävle Energis marknadschef Per-Arne Vahlund. Vi bryr oss. Gävle Energi och Wij Trädgårdar har också tecknat ett avtal kring källmärkt förnybar el som bara kommer från vind, vatten och bio.

Wij Trädgårdar stärker sin miljöprofil och kommer att visa klimatlösning i vardagsmiljö. Med eldtemplet kommer alla som gästar Wij Trädgårdar att kunna se, dofta, förundras och förstå hur modern teknik kan leverera klimatsäker energi i gamla landskap.

 

Finansiering

 

Syftet med det konstnärliga landskapet är att skapa medvetande, kunskap, uppmärksamhet och intresse för kretsloppsfrågor, resursanvändning och folkhälsa. Notan för det 3-åriga projektet landar på 15 miljoner.
Finansiärer för projektet är NUTEK, Region Gävleborg, Ockelbo kommun, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, Högskolan i Gävle och Gävle Energi.