Rosträdgården

 

 

Det är få växter som är så älskade och omhuldade som just rosen. - Vi får inte bara rosorna att överleva, säger trädgårdsmästare Lars Krantz. De toktrivs.

På åsen vid Trädgårdens Hus, en byggnad i nationalromantisk stil, finns den lämpligaste platsen. Väldränerade marker, god solexponering och skydd mot vindar ger de bästa förutsättningarna för dessa kräsna växter.

De över 200 olika sorter som smyckar rosträdgården har klarat vintrarna bättre än Lars Krantz trodde. Växtzon 5 är på många sätt en utmaning. Men det har gått över förväntan och mångfalden i blomningstid är en sann upplevelse. Det är ett stort sortiment som testas här, vad beträffar härdighet och sundhet. Här får besökarna många uppslag för den egna trädgården.

I första hand är det busk- och parkrosor med härdighet för odlingszon 5 som ingår i sortimentet på Wij Trädgårdar. Det speciella med dessa rosor är blommornas doft och buskarnas generösa växtsätt. I pergolan klänger rosor och bildar ett grönt tak. Kinesiska buskpioner, olika arter av digitalis och en mängd olika sorters klematis ingår i planteringarna, för att med sina blomningstider förlänga blomningssäsongen. Växtlista rosträdgården.

Syftet med trädgården utöver den extraordinära rosupplevelsen är att samla på erfarenheter angående rosodling på våra breddgrader.

 

Vilken rostyp planteras på Wij Trädgårdar?

 

En del förvånas över att Wij Trädgårdar med sitt nordliga läge kan visa upp så många olika slags rosor. Vilken typ av rosor har planterats? Är det okulerade eller så kallade rotäkta? Frågan går till Lars Krantz, trädgårdsmästare.

Kan du säga något om skillnaden mellan ”okulerade” och ”rotäkta”?
- Ja, med okulerade menas att man med ett litet operativt ingrepp får en kultursort att växa ihop med en härdig grundstam. Knoppen i bladvecket – ögat – från en kultursort har ”okulerats” på rothalsen av en grundstam som får stå för härdighet och mycket av livskraften, medan sorten bestämmer vilken ros som prunkar i busken. Två rosor blir på detta sätt till en ros, förklarar Lars.

- På de "rotäkta" har man fått rötter att växa ut från ett avklippt skott från en "moderbuske". Alltså att likna vid sticklingsförökning där man lockar fram egna rötter på skotten. Den här senare metod är ganska ny i Sverige och har blivit en "fluga" hos rosfolk.

Kan man säga att den ena metoden bättre än den andra?
- Nja, en del menar att rotäkta är det rätta och att kvalitén blir bättre. Men i rosvärlden är vi långt ifrån eniga om detta, påpekar Lars Krantz. Tveksamheten grundar sig i att vi faktiskt inte vet hur "rotäkta" rosor klarar sig på nordligare breddgrader. Alltför lite har provodlats med den metoden. Däremot vet vi att okulerade rosor fungerar.

Och hur är det då med rosorna här på Wij Trädgårdar?
- De är av den okulerade typen, berättar Lars. Och vi har valt den sorten just för att vi vet att de klarar klimatet. På sikt ska vi naturligtvis också plantera rotäkta för att jämföra härdighet, utseende och hälsa.


Historik

 

Rosträdgården invigdes den 12 juli 2003. Våren 2003 byggdes rosträdgården med pergola och gångar. Över 20 ton järn har grävts ned i marken för att rama in buskrosorna. Pergolan är i järn och trä.

Rosträdgården är ritad av Simon Irvine. Pergolan är skapad av konstnären och smeden Svenolof Sundberg i samverkan med Ockelbokonstnären Yngve Gunnarsson.

- Det här är världsklass från start, löd Lars-Åke Gustavssons generösa omdöme när han invigde rosträdgården 2003. Landskapsarkitekten, Skogens trädgårds skapare, Ulf Nordfjell stämmer in: - Simon Irvines verk är helt i världsklass.

 

Bästa jordtipsen från trädgårdsmästare Krantz

 

Lars Krantz är noga med jorden. Hans kärlek till trädgården väcktes i en kompost. Den här jordblandningen passar både rosorna och köksträdgården.

2 delar befintlig lerjord
1-2 delar tillfört odlingssubstrat som ska bestå av lika delar torvmull och brunnen gödsel. Till blandningen tillförs krossad kalk och hackad halm.

För att öka härdigheten är det viktigt att skapa en självdränerande växtplats. Stillastående vatten skadar rosorna, så bra avrinning är en förutsättning för ett gott resultat.

Om jorden är lerhaltig så att vatten stiger upp underifrån: vänta en vinter med att plantera rosorna. Under vintern spricker jorden av sig själv och det skapas kanaler för en bättre avrinning.

Höj upp jordbäddarna. Det ger en varmare jord och bättre dränering. Samtidigt ökas omsättningen i jorden och växterna kommer lättare åt näringen.

Gödsla jorden med träaska från vedeldning. Askan är rik på kalium, ett ämne som ökar växternas härdighet och får dem att mogna av bättre inför vintervilan. 

 

 

Trädgårdsmästarnas rossaft
Ca 50 rosor (Gärna vres/nypon rosor)
2-3 citroner skrubbas och skäres i skivor
1,5 kg socker
30 g vinsyra
2,5 l kokhett vatten.

Varva rosblad, socker, vinsyra, och citroner i stort kärl. Häll över hett vatten. Låt stå och dra i tre dagar. Sila saften och njut!

 

Ladda ner aktuell roslista här