Wij trädgårdsdesign

 

Hur vore det med en riktig trädgårdsmästare i trädgården?

 

 

 

Hembesök

Detta innebär ett hembesök med en trädgårdsmästare som samlar information om dina önskemål. Tillsammans diskuterar vi olika kvalitéer som finns i er trädgård och kommer fram till vad du skulle vilja ha hjälp med. Detta handlar främst om att du tydliggör problem och önskemål för din trädgård. Till detta tillfälle bör du ha en bra skalenligt ritning över huset och tomten som vi kan utgå ifrån. I vissa fall kan det behövas extra uppmätningar på plats av växtmaterial och annat som bör finnas med på grundplanen.
Vi har dessutom med oss ett frågeformulär som vi tillsammans går igenom för att du ska utveckla hur du vill använda din trädgård.

Kostnad för hembesök 1500:-
Om resan överstiger 1 timmes resa faktureras även resersättning 300 kr/h samt milersättning på 20 kr/mil (exkl moms) och ev kostnad för logi.

Vid hembesök på helger eller kvällar tillkommer en timersättning på

200 kr/h (exkl moms)

 

Fortsättning hembesök/skissmodell

Om du önskar en ytterligare konsultering efter hembesöket, sänder vi gärna en offert med den beräknade kostnaden och den uppskattade tiden för ett skissarbete över din trädgård.
Skisserna baseras på det vi överenskommit i offerten och som vi diskuterat under vårt hembesök.
Skisserna innebär ofta att du får hjälp med att bygga upp en form och ett koncept i din trädgård. Denna modell passar dig som vill arbeta med trädgården själv, och som kanske under flera år framöver vill utveckla din trädgård.

Innehållet i skissarbetet och gestaltningen beror på vilken typ av trädgård du har och vilka önskemål du har. Ett skissarbete kan innehålla följande:

- En uppmätt planskiss över den befintliga trädgården.
- Övergripande gestaltningsskisser på trädgården
- Övergripande perspektivskisser
- Eventuella rabattkomositioner och planteringsskisser
- Växtlistor på rekommenderat växtmaterial
- Eventuella anläggningsanvisningar och skötselråd

Kostnad: 480 kr/timme (exkl moms)

Kompletterande planritningar:
Om du önskar få en mer detaljerad ritning med kompletterande gestaltningsförslag kan du dessutom beställa en sådan utifrån skissförslagen. Eventuellt kan du behöva kompletterande planer och anläggningsanvisningar i de fall du planerar att ta hjälp av en anläggare för att verkställa din trädgård. Men det kan även vara så att du vill ha en detaljerad plan över en del av din trädgård som du önskar verkställa själv såsom en rabatt.

Kostnad: 480 kr/timme exkl moms
Detta skissarbete sker ofta på löpande timme. Alternativt efter överenskommen offert.

 


Vilka är vi?

 

Vi är några trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar i Ockelbo som
har övat hela livet på att förvandla drömmar till verklighet.
Efter att ha mött många olika trädgårdar har vi hunnit lära oss
av våra framgångar likaväl som av våra misstag.
Det är de erfarenheterna och kunskaperna vi nu vill dela med oss
av till dig och din trädgård.

Du får helt enkelt en egen trädgårdsmästare ifrån Ockelbo.
Och det är inte småpotatis!

 

Du kontaktar oss

om du vill ha ett besök i din trädgård,
som kan leda till ett samtal, en konsultation
som kan leda till ett förslag, en plan,
som kan leda till en anläggning, en trädgård

Kontakta oss för mer information och priser
Skicka ett mail till info@wij.se eller ring 0297-55420

Frida, Elin och Lars
Trädgårdsmästarna på Wij Trädgårdar, Ockelbo