Vår Wij:sion

 

Wij Trädgårdar är ett levande forum för möten mellan människa, natur och kultur. Vi sår frön till inspiration och kreativitet.

 

WijTrädgårdar gör Ockelbo med bygd intressant och attraktivt året om.

Vi skapar tillväxt och kraft för både gästande och boende.  

 

Wij Trädgårdar använder naturen som utgångspunkt för samtidens och framtidens frågor. Vi när hållbara verksamheter, tankar och idéer.