Visioner och mål

 

Wij Trädgårdar vänder blad - Vision 2013

 

Wij Trädgårdar är ett forum för möten mellan människa, natur och kultur. Vi skapar idéer, inspiration och motivation. Möten är redskap för utveckling och skapar drivkraft. Wij Trädgårdar skapar lust.

Vi använder trädgård och natur som utgångspunkt för samtidens och framtidens frågor.

Wij Trädgårdar skapar samband mellan det lokala och det globala. Wij Trädgårdar finns till för att göra Ockelbo och vår region mer attraktiv och intressant. Vi ska ge de som bor på landet det bästa av staden och de som bor i staden det bästa av landet.

Wij Trädgårdar är en god arbetsplats där medarbetare växer och där vi lever som vi lär.