Organisation

 

Wij Trädgårdar i Ockelbo drivs av en stiftelse. Inledningsvis var verksamheten ett projekt med Wij Säteri i Ockelbo AB som huvudman. I november 2002 bildades Stiftelsen Wij Trädgårdar. Ockelbo kommun överlämnade sina aktier i Wij Säteri till den nya stiftelsen. Stiftelsen har även förvärvat övriga aktier i bolaget.

 

Stiftelsen Wij Trädgårdar i Ockelbo och Wij Säteri i Ockelbo AB är medlemmar i arbetsgivarorganisationen KFS.

  Styrelse Stiftelsen Wij Trädgårdar
Annika Åhnberg – ordförande
Pernilla Hålén
Lars Krantz
Linda Åberg
Frida Mörnerud


Adjungerade
Wij Trädgårdars VD
Kommunchef
Kommunens ekonomichef
Styrelse Wij Säteri i Ockelbo AB
Pernilla Hålén – ordförande
Annika Åhnberg
Åke Lamm
Jenny Schedin
Daniel Persson
Kent Bogren