I år har vi valt att inte ha någon Julmarknad på Wij Trädgårdar men det är möjligt att den återkommer på programmet 2017.