Ett centralt verk i Tomas Niklassons mångsidiga konstnärskap är skulpturgruppen "Shelter" (2017) som består av nio delar. Med materialen kogödsel, rep och hönsnät behandlar han aktuella teman som skydd och utsatthet. Titeln har han tidigare använt på två platsspecifika installationer han uppfört i de polska städerna Platerow (2011) och Biala Podlaska (2015), vilket ger en hint om att dessa skulpturer är en del av ett pågående arbete.

Peter Hagsér Verksamhetsansvarig, Konsthallen Trollhättan

 
SHELTER
av TOMAS NIKLASSON

 

Använder sig av olika uttryck, metoder och tekniker i sitt skapande.

Tomas Niklasson har med ett undersökande förhållningssätt och en stark experimentlust sedan mitten av 80-talet använt sig av olika uttryck, metoder och tekniker i sitt skapande. Med ett stort antal utställningar och projekt i Sverige, Polen, Ukraina, Tyskland och Skottland har han visat upp en imponerande rörlighet mellan måleri, installation, skulptur, rörlig bild, platsspecifika verk och offentliga uppdrag.

 

Verk ofta mångbottnade och drabbande

Berättelserna och motiven i hans verk är ofta mångbottnade och drabbande. Existentiella frågeställningar, allmänmänskliga, för var och en av oss att gå in i och att tolka utifrån vår egen erfarenhet. Ett tydligt exempel på detta är utställningen "Bergtagen". Ett projekt som startade ur en vilja att skildra hur situationen gestaltade sig för människor med psykiska besvär då flera stora psykiatriska institutioner stängdes och integrationen ut i samhället ökade. Tomas fick möjlighet att under ett års tid träffa människor med långvariga och ofta svåra psykiska besvär (som schizofreni och psykosrelaterade sjukdomar) på ett psykiatriskt dagcenter.

 

"Filmen om Dan"

Ur associationerna Tomas fick genom dessa möten skapade han målningar, objekt och "Filmen om Dan" som visats på SVT 2 vid två tillfällen. Projektet pågick under åren 1997-2002 och utställningen visades på ett flertal konsthallar. När utställningen visades på Röda Sten i Göteborg 2002 skrev Folke Edwards (professor Kungliga konsthögskolan 1985-89, chef Göteborgs konstmuseum 1990-95) introduktionen:


"Stilmässigt kan han kallas en metafysisk expressionist, motiviskt är han först och sist humanist. I en tid där måleriet hamnat i bakgrunden och målarna tappar självförtroendet känns det uppfriskande att se Niklassons hängivna engagemang. Hans figurativa måleri skildrar utsatta människors skiftande sinnestillstånd och har också genom sin omedelbarhet, sin dramatik och sin färgintensitet stor uttryckskraft. Människor vars mentala lägen pendlar mellan desperation och hänförelse. Det handlar inte - som så mycket i samtida konst - om ironi eller koketteri utan om tragik och existentiell dramatik."
Peter Hagsér Verksamhetsansvarig, Konsthallen Trollhättan

- - - - - - - - - - -

"Jag plöjer mig genom köket, gör en djup reva i plastlaminatet, hugger mig genom väggen av pärlspont in i biblioteket, delar soffan mitt itu. Mattor far omkring. Jag hamnar i nedre delen av toalettrummet, spränger kaklet, cementdamm i lungorna, skorstenspipan hamras sönder, sovrumstapeter rivs av. Jag ser en skymt av grusgången utanför. Gräva, gräva i cirkelform. Nuddar gaveln. Krälar, ålar, hasar fram mot södersidan, genom bjälklager, isoleringsmaterial och täckpapp. Karvar mig igenom, skär mig. Stretande på alla fyra kryper jag in i köket igen.

 

Nu ser jag allt som för första gången. Går omkring storögt gapande som en turist. Är detta min värld? Använder digitalkamera och fotar sevärdheter. En ventil så vacker. En diskbänk. Ett slipat sovrumsgolv. Ett spår i snö. Dokumentera, memorera. Sortera ej. Spara till ett senare tillfälle, strukturera senare. Ta in alla nya intryck."

ur "Fragment av tid och rum" av Tomas Niklasson