Organisation

Wij Trädgårdar i Ockelbo drivs av en stiftelse. Inledningsvis var verksamheten ett projekt med Wij Säteri i Ockelbo AB som huvudman. I november 2002 bildades Stiftelsen Wij Trädgårdar. Ockelbo kommun överlämnade sina aktier i Wij Säteri till den nya stiftelsen. Stiftelsen har även förvärvat övriga aktier i bolaget.

Stiftelsen Wij Trädgårdar i Ockelbo och Wij Säteri i Ockelbo AB är medlemmar i arbetsgivarorganisationen KFS.

Styrelse Stiftelsen Wij Trädgårdar

Marit Rempling – ordförande
Pernilla Hålén
Frida Mörnerud
Eya Le Wartie

Adjungerade

Wij Trädgårdars VD
Kommunchef
Kommunens ekonomichef

Verksamheten drivs utifrån Stiftelsen Wij Trädgårdars stadgar: Stiftelseurkund Wij Trädgårdar

Styrelse Wij Säteri i Ockelbo AB

Pernilla Hålén – ordförande
Hans Bandhold – vice ordförande
Åke Lamm
Henrik Ricknell
Kent Bogren