Wij Vänner

Föreningen Wij Vänner är en politiskt obunden, ideell förening vars ändamål är att främja utvecklingen av Wij Trädgårdar, dess verksamheter och omgivning i Ockelbo kommun samt medverka till att sprida kännedom om dess betydelse för bygden. Föreningens säte är i Ockelbo.

Vill du bli medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för alla som årligen erlägger medlemsavgift och är beredda att verka utifrån antagna stadgar.
Medlemsavgiften är 100:- och betalas in på bankgiro 330-7865.
Kontakta oss på wijvanner@wij.se eller Wij Vänners kassör Kent Bogren

Wij Vänner vill lära känna våra medlemmar lite bättre

Det är så trevligt att ha dig som medlem i Wij Vänner!

För att minska antalet förfrågningar om hjälp till dig så behöver vi veta vad du vill hjälpa till med.

Vad är du duktig på, vad tycker du om att hjälpa till med?

Bocka för de alternativ vi listat i formuläret nedan som du tycker passar dig bäst. Är det något som saknas eller om du vill lägga till något så är du välkommen att göra det i vid ”Annat”.

6 + 1 = ?