Surrande parker och trädgårdar

Park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) där Wij Trädgårdar ingår, arbetar för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen och inspirera besökarna till att själva gynna pollinatörer i sina egna odlingar. Nätverket stödjer bl.a. Naturskyddsföreningen i Operation “Rädda bina” och det sker även i år ett flertal aktiviteter hos SSPPG medlemmar.

Pollineringsveckan 18–26 maj 2019

Veckan lanserades förra året av nätverket Pollinera Sverige. Från 18–26 maj 2019 samlas en rad olika initiativ och evenemang runt om i landet där man arbetar för att öka kunskapen om pollinerande insekter och vad de behöver för att överleva. Det finns ett stort engagemang runt om i landet efter alla larm om insektsdöd och artutrotning, många vill bidra till att vända den utvecklingen.

Läs mer på Pollinera Sverige

Operation: Rädda bina av Naturskyddsföreningen

Den 25 mars 2019 startade Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda Bina – där alla kan göra räddningsinsatser för våra livsviktiga vilda bin.

Visste du att en hårdklippt gräsmatta kan vara lika dålig för bin som asfalt? Omvandla en bit av gräsmattan till en blomsteräng och du har gjort en stor insats för bina.

Bin, fjärilar och andra pollinatörer är livsviktiga för vår matproduktion. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. ”Operation: Rädda bina” vill vända den trenden.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad genom att göra enkla räddningsinsatser för bina. Målet är att minst 10 000 räddningsinsatser ska genomföras över hela landet och här behöver vi allmänhetens hjälp.

Läs mer och delta i kampanjen här: www.räddabina.nu

Operation - Rädda bina

Tre räddningsinsatser från kampanjen:

 1. Gör om en bit av gräsmattan till en blommande ö av ängsblommor.
 2. Plantera blommor som bina gillar, till exempel lavendel och kärleksört, i en rabatt, kruka eller balkonglåda.
 3. Sätt upp ett bihotell och ge hemlösa vilda bin en bostad.

Naturskyddsföreningens krav

För att rädda bina krävs också att politiker gör kraftfulla insatser för att gynna bin och andra pollinatörer. Naturskyddsföreningens fyra krav till politikerna är: 

 • Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete.
 • Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin.
 • Gör bortglömda grönytor till blommande marker.
 • Anta en aktionsplan för bina i varje kommun.

Alla kan på ett enkelt sätt bidra till att förbättra situationen för bin humlor och andra pollinerande insekter!

 1. Mat
  Välj bivänliga växter i din trädgård eller dina odlingar, minska gräsklippningen och släpp upp gräset så att det kan blomma. Spara även sälg, hassel och andra buskar som är viktig mat om våren.
  Om du inte odlar själv – gynna bönder och producenter som odlar med hänsyn till insekter och mångfald.
 2. Boplatser
  Dagens vilda bin har svårt att hitta någonstans att bo. Bristen på lämpliga bomiljöer är en av orsakerna till att många solitära (ensamlevande) vilda biarter minskar. Du kan enkelt göra en viktig insats genom att borra hål i en träbit eller stubbe, bygga ett bihotell eller en anlägga en sandbädd åt bina. Olika biarter har olika bostadsbehov. Läs mer om boplatser här.
 1. En levande trädgård
  Anlägg en bit äng där du inte behöver ha gräset klippt. Se till att det finns vatten under hela säsongen. Använd inga gifter. Lämna kvistar och död ved i någon ände av din trädgård, där trivs många arter.

Föreningen Svenska Bin och Swedish Society of Public Parks and Gardens har sammanställt en lista med växter för våra vänner pollinatörerna. De vackra illustrationerna är av Aron Landahl.

Här kan du ladda ner växtlistan