Sedan 2019 är Wij Trädgårdar utsedd som en av ett 15-tal trädgårdar i Sverige med ett uppdrag att agera genbank och klonarkiv för växter med ett kulturarvsvärde. Uppdraget kommer från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och programmet för odlad mångfald.

Initialt är vi inriktade på rosor och köksväxter som härstammar från regionen. Rosorna är planterade i rosträdgården där man finner dem väl skyltade. Köksväxterna, två sorters rabarber, kinesisk gräslök och pepparrot, är planterade i Örtagården i den kulinariska delen.

Under 2021 kommer vi ta emot ytterligare ett tiotal klonarkivsperenner som härstammar från Hälsingland och Gästrikland. Bland dessa finns två riddarsporrar, en silverarv, en iris och två pionsorter.

  • List Title 1

  • List Title 2

  • List Title 3