Organisation

Wij Trädgårdar i Ockelbo drivs i en tredelad organisation med Stiftelsen Wij Trädgårdar som genom sina stadgar är huvudansvarig för verksamhetens inriktning och karaktär samt konstnärlig höjd. Övriga parter har att förhålla sig till dessa stadgar inom sitt respektive ansvarsområde där Ockelbo kommun är fastighetsägare och Destination Ockelbo AB ansvarar för driften av de kommersiella verksamheterna på platsen.

Därtill verkar på Wij Trädgårdar många andra aktörer med sin specifika verksamhet som bidrar till upplevelsen vid ett besök. Samverkan för och på Wij Trädgårdar är det som gemensamt skapar utveckling av nya upplevelser, tjänster och erbjudanden. Tillsammans blir allt både roligare och bättre, tänker vi.

Stiftelsen Wij Trädgårdar

Styrelsen består av ordförande Tomas Grönberg samt ledamöterna Frida Mörnerud, AnnaReet Gillblad, Annelie Engkvist och Rickard Lindstrand Levin. Du når stiftelsen på stiftelsen@wij.se.

Stiftelsen säkerställer att alla verksamheter på Wij Trädgårdar arbetar för ett gemensamt syfte och mål utifrån Stiftelsen Wij Trädgårdars stadgar vilka omfattar ämnen som forskning, utveckling, trädgårdskultur m.m. Stiftelseurkund Wij Trädgårdar

Destination Ockelbo AB

Styrelsen består av ordförande Åke Lamm samt vice ordförande Marika Hansson tillsammans med ledamöterna Katarina Hansson och Kent Bogren. Ägare är Marika Hansson och Katarina Hansson.

Destination Ockelbo driver och utvecklar de kommersiella delarna på Wij Trädgårdar såsom restaurang, konferens, boende, butik, guidningar m.m. Man är sammankallande till samverkanforum och ett nav på platsen. En naturlig och enkel väg in för alla besökare och intressenter av olika slag. Läs mer på hemsidan

Ockelbo kommun

Ockelbo kommun är fastighetsägare och hyresvärd på Wij Trädgårdar samt ansvarar för all skötsel av såväl trädgårdar som byggnader. Kommunen är medlem i Wij Trädgårdars samverkanforum genom såväl Tekniska kontoret som Näringslivsenheten.