Organisation

Wij Trädgårdar i Ockelbo drivs av en stiftelse. Inledningsvis var verksamheten ett projekt med Wij Säteri i Ockelbo AB som huvudman. I november 2002 bildades Stiftelsen Wij Trädgårdar. Ockelbo kommun överlämnade sina aktier i Wij Säteri till den nya stiftelsen. Stiftelsen har även förvärvat övriga aktier i bolaget.

Stiftelsen Wij Trädgårdar i Ockelbo och Wij Säteri i Ockelbo AB är medlemmar i arbetsgivarorganisationen KFS.

Styrelse Stiftelsen Wij Trädgårdar

Marit Rempling – ordförande
Frida Mörnerud
Lars-Göran Frejd
Annelie Engkvist
Rickard Lindstrand Levin

Adjungerade

VD, Wij Trädgårdar
Kommunchef
Kommunens ekonomichef

Verksamheten drivs utifrån Stiftelsen Wij Trädgårdars stadgar: Stiftelseurkund Wij Trädgårdar

Styrelse Wij Säteri i Ockelbo AB

Åke Lamm – ordförande
Marika Hansson – vice ordförande
Henrik Ricknell
Kent Bogren
Keith Lindström