Wij Vänner

Som Wij vänner medlem är du speciellt välkommen att njuta av vår park både som besökare och som mycket viktig volontär. Titta gärna på årets program och tänk till när och om du kan vara behjälplig någon eller några av säsongens aktiviteter.

Det kommer utskick med fråga om extra händer under säsongen, svara gärna ja och meddela vilka tider du vill och kan och därmed stolt få bära volontärmärket på din skjorta, blus eller T-shirt. Wij Trädgårdar behöver dig. Välkommen!

Hälsningar från Styrelsen Wij Vänner

Wij Vänners ändamål

Föreningen Wij Vänner är en politiskt obunden, ideell förening vars ändamål är att främja utvecklingen av Wij Trädgårdar, dess verksamheter och omgivning i Ockelbo kommun samt medverka till att sprida kännedom om dess betydelse för bygden. Föreningens säte är i Ockelbo.

Vill du bli medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för alla som årligen erlägger medlemsavgift och är beredda att verka utifrån antagna stadgar.
Medlemsavgiften är 100:- och betalas in på bankgiro 330-7865.
Kontakta oss på wijvanner@wij.se eller Wij Vänners kassör Kent Bogren