Orangeriet är som tidigare en kaskad av olikfärgade pelargoner av alla de slag!

I år är dock sortimentet till viss del ändrat då vi i ett samarbete med Pelargonmuséum och Trädgård i Torsåker hämtat nytt och berikande material. Det har givit en  förnyelse och en början till att skapa ett nytt modersmaterial med fokus på att visa ett ovanligt och roligt utbud av i huvudsak kulturarvssorter. Sorter som vi tycker är odlingsvärda, variationsrikt vackra eller som bär på en rolig historia.