Elevernas odlingslotter

Eleverna på Wij Trädgårdar går en ettåring trädgårdsutbildning i regi av Bollnäs Folkhögskola. Som en del i deras utbildning får de i mindre grupper gestalta och uppföra en potager, dvs en vacker kökstäppa i en del av Köksträdgården. Detta är ett lärorikt sätt för våra kursdeltagare att följa processen från frö till skörd.

I år har eleverna fått välja mellan olika teman inom ramen mötesplatser och de visar odlingslotter utifrån de möten vi saknat under året samt de nya vi lärt oss uppskatta. Här finns lotter för festen, begravningen, caféet, det digitala mötet, eldstaden, teatern samt mötet mellan generationerna. Här finns en lott som rör kramen som många av oss längtar efter och saknar!