Herrgårdsparken har under några år varit en vilande gräsmatta utan form eller innehåll och drömmen om att sätta händerna i den har växt. Sedan ett år tillbaks har tankarna landat och förberedelserna för en ny trädgård startat, Bondens parterrer. Arbetet har inleddes med att parterrer och odlingsytor plöjdes upp baserat på herrgårdsbyggnadens linjer. Från herrgården löper det en huvudaxel som ligger som en ryggrad från arkivkullen och ner genom herrgården och rakt ut i odlingslandskapet och ängarna.

Bondens parterrer är en hyllning till arbetarna och till bonden som genom århundradena kämpat för att hålla gläntan runt Ockelbo öppen och brukad. I och med att åkern placeras i den ädla herrgårdsmiljön vill vi framhäva bondens arbete och dess skönhetsvärde. De stiliserade åkerlapparna med blomsterkombinationer tillgängliggör innehållet och åkern blir till hortikultur, trädgårdskonst.

I år har ytorna såtts med vårvete och blåklint och längst mittgången växer ettåriga åkerogräsfrön med blommande vallmo, klint och klätt som kompletteras med plantering av kronärtskockor och verbenor och andra sommarblommor med ängsliknande karaktär. Blomningen minner om en artrik blommig vägkant.

Arbetet med Bondens parterrer fortsätter att utvecklas och ta form, snart kan du besöka dem här på Wij Trädgårdar.