Köksträdgården

Köksträdgården på Wij Trädgårdar är belägen på den plats där man från första början hade grönsaksodlingarna på Wij säteri. Detta märks inte minst på de goda odlingsförutsättningarna och jordens kvalitéer. Här odlar vi ekologiska grönsaker och snittblommor till Wij Trädgårdskök som matchar restaurangens behov.

Med hantverksmässiga metoder anstränger vi oss för att få så tidiga primörer som möjligt. Detta uppnås bl.a. med odling av varmbänkar som vi anlägger i slutet av april. Vi odlar efter en åttaårig växtföljd för att motverka växtsjukdomar och gynna jordens mikroliv. Även i år har vi tillskottsgödslat köksträdgården med ett ekologiskt gödselmedel som komplement till komposterad hästgödsel och vår egen trädgårdskompost.

Kombinationen av blommor och grönsaker förebygger mot skadeangrepp och skapar långa fylliga grönsaksrabatter. Här trängs purpurkålen med sommarmalva och dillen med solrosor på raka rader. Årligen odlar vi grönsaker av sorter med spännande ovanliga färger och former som ska ge besökarna nya smakupplevelser i trädgårdsköket. Ambitionen är inte att odla det perfekta, utan snarare att ge besökarna en känsla av att de krokiga morötterna skördats på morgonen från Ockelbos egna jord. Den stora förhoppningen är att denna köksträdgård ska inspirera och till eget odlande och ge insikt i värdet av att få sätta sin egna potatis.

Växthuset

Växthuset är en viktig del av köksträdgården. I år är växthusbäddarna fyllda med tomater och gurkor. Bland vårt sortiment på Wij trädgårdar har vi valt att sätta smaken och mångfalden i centrum med tomater som Chilega, Sungold, Brandywine m.fl. Dessutom har vi valt att ha en bredd i utbud med alltifrån bifftomater, körsbärstomater, piennolotomater, plommontomater , dwarftomater, busktomater  m.m. Vi har även några av de ryska sorterna som är riktigt härdiga och tåliga för ett kargt klimat liksom några piennolotomater som är extra odlingsvärda för sin lagringsduglighet som kan sträcka sig från en månad till nästan ett år då det är dags att ta nytt utsäde igen. Sedan har vi också fyllt bäddar med spännande sorter som vi tilldelats av Tomatklubben, en aktiv Facebook-klubb som sprider och delar spännande och odlingsvärda sorter.

I såkammaren har vi odlat fram och visar några favoritchilis och dessutom krukodlade paprikor, tomater, auberginer, och basilikor. Lite av allt det bästa helt enkelt!

Lokalodlat

Under år 2020 mobiliserade vi tankarna kring hur vi vill använda jorden på Wij trädgårdar på bästa sätt. Vår region lider brist av lokalproducerade grönsaker och en dialog med kommunens kostchef ledde tankarna till landning. Förra året odlade sammanlagt 1,2 ton potatis, morötter och rödbetor till skola och äldreboende i Ockelbo. Det samarbetet skänker en känsla av meningsfullhet och handlingskraftighet vilket gör att odlingarna fortsätter och utökas i år.