Landskapsparken

En gemensam arbetsplats

Landskapsparken är ett 10 ha stort område och gemensam arbetsplats för lantbrukare, formgivare, skogsbrukare, konstnärer, trädgårdsmästare, kockar och ingenjörer som skapar berättelsen om ny energi i gamla landskap.

Här finns möjligheter att på ett personligt och lustfyllt sätt ta del av en livsstil i samklang med naturen. En modern och attraktiv livsstil som bara växer sig starkare. Här vandrar du mitt bland böljande linfält, manshög råg och nakenhavre. Hampa, rörflen, och gråal fungerar som energigröda. Solrosor odlas i fantasifulla formationer. Oljeväxter och säd gror och mognar för att så småningom bli bröd i Wij Trädgårdars egen bakugn.

Design av konstnären Patrik Qvist

Med marken runt herrgården som råmaterial har Patrik tillsammans med sin hustru, poeten och dramatikern Clara Diesen format ett landskap som med traditionen som bärare tar med besökarna in i framtidens landskap.

– Ja, och det är ett verk som nu förändras från vecka till vecka. Oerhört spännande att se det växa fram, säger Patrik. Jag har ju självklart arbetat med att ta tillvara lantbrukslandskapets naturliga skiftningar med diken, småvägar, skogsbryn, gläntor mm. och försöker nu tillsammans med Clara, med utgångspunkt i det föränderliga landskapet skapa en platsens poesi där skulptur och text står i dialog med fältens energigrödor.

Här hittar vi linfälten, kornet och havren. Men huvuddelen är energigrödor som ska bli till energi i den värmepanna som ska byggas för att visa hur grödor kan bidra till klimatsäker energiproduktion, och leverera den värme vår anläggning behöver.

– Låt mig också påminna om mina flaggor som jag placerat ute på fälten och som vajar i Ockelbovinden, avslutar Patrik Qvist. Tre flaggmotiv berättar om fältens aktuella tillstånd. Sådd – Tillväxt – Skörd.

Paviljongerna i landskapsparken är Patrik Qvist verk. Och Clara Diesen står för texterna som möter den som vandrar ut på grusgångarna mellan odlingslotterna. Gamla kartor från tiden före laga skifte har inspirerat dem båda i deras arbete.