Örtagården

För att hedra Carl von Linnés minne flyttade Wij Trädgårdar år 2007 köksträdgården en bit ner i backen och byggde upp en örtagård norr om rosträdgården.

Det är inte en örtagård av den som var vanlig på hans tid, den är lite bättre. Modernare, mindre museal. Säkert skulle Linné ha nickat gillande om han sett den.

Mitt i örtagården står en ståtligt växthus från Sweden Greenhouse.