Rosträdgården

Rosträdgården invigdes den 12 juli 2003. Våren 2003 byggdes rosträdgården med pergola och gångar. Över 20 ton järn har grävts ned i marken för att rama in buskrosorna. Pergolan är i järn och trä.

Rosträdgården är ritad av Simon Irvine. Pergolan är skapad av konstnären och smeden Svenolof Sundberg i samverkan med Ockelbokonstnären Yngve Gunnarsson.

Ockelbo ligger i växtzon 5 vilket på många sätt en utmaning. Men det har gått över förväntan och mångfalden i blomningstid är en sann upplevelse. Det är ett stort sortiment som testas här, över 200 olika sorter, vad beträffar härdighet och sundhet. Här kan besökarna få många uppslag för den egna trädgården.

I första hand är det busk- och parkrosor med härdighet för odlingszon 5 som ingår i sortimentet på Wij Trädgårdar. Det speciella med dessa rosor är blommornas doft och buskarnas generösa växtsätt. I pergolan klänger rosor och bildar ett grönt tak. Kinesiska buskpioner, olika arter av digitalis och en mängd olika sorters klematis ingår i planteringarna, för att med sina blomningstider förlänga blomningssäsongen.

Syftet med trädgården utöver den extraordinära rosupplevelsen är att samla på erfarenheter angående rosodling på våra breddgrader.

I Rosträdgården har vi ett tiotal rosor som är extra värdefulla för oss, och för det Svenska kulturarvet. Dessa rosor är en del av vårt uppdrag som genbanksträdgård för bevarandet av äldre arter från regionen och de finns väl skyltade för även dig att ta del av.

De populära rosdagarna blir 2021 en hel vecka med fokus på de vackra och väldoftande blommorna. Hela vecka 28 finns trädgårdsmästarna i Rosträdgården för att svara på dina frågor, göra rosguidningar m.m. Läs om rosveckan här