Bästa jordtipsen från trädgårdsmästare Krantz

Lars Krantz är noga med jorden. Hans kärlek till trädgården väcktes i en kompost. Den här jordblandningen passar både rosorna och köksträdgården.

2 delar befintlig lerjord

1-2 delar tillfört odlingssubstrat som ska bestå av lika delar torvmull och brunnen gödsel. Till blandningen tillförs krossad kalk och hackad halm.

För att öka härdigheten är det viktigt att skapa en självdränerande växtplats. Stillastående vatten skadar rosorna, så bra avrinning är en förutsättning för ett gott resultat.

Om jorden är lerhaltig så att vatten stiger upp underifrån: vänta en vinter med att plantera rosorna. Under vintern spricker jorden av sig själv och det skapas kanaler för en bättre avrinning.

Höj upp jordbäddarna. Det ger en varmare jord och bättre dränering. Samtidigt ökas omsättningen i jorden och växterna kommer lättare åt näringen.

Gödsla jorden med träaska från vedeldning. Askan är rik på kalium, ett ämne som ökar växternas härdighet och får dem att mogna av bättre inför vintervilan.