Skillnaden mellan okulerade och rotäkta rosor

Med okulerade rosor menas att man med ett litet operativt ingrepp får en kultursort att växa ihop med en härdig grundstam. Knoppen i bladvecket – ögat – från en kultursort har ”okulerats” på rothalsen av en grundstam som får stå för härdighet och mycket av livskraften, medan sorten bestämmer vilken ros som prunkar i busken. Två rosor blir på detta sätt till en ros.

På de rotäkta rosor har man fått rötter att växa ut från ett avklippt skott från en ”moderbuske”. Alltså att likna vid sticklingsförökning där man lockar fram egna rötter på skotten. Den här senare metod är ganska ny i Sverige och har blivit en ”fluga” hos rosfolk.

Det är svårt att säga att den ena metoden bättre än den andra, en del menar att rotäkta är det rätta och att kvalitén blir bättre. Tveksamheten grundar sig i att vi faktiskt inte vet hur ”rotäkta” rosor klarar sig på nordligare breddgrader. Alltför lite har provodlats med den metoden. Däremot vet vi att okulerade rosor fungerar.