Elevernas odlingslotter

Eleverna på Wij Trädgårdar går en ettåring trädgårdsutbildning i regi av Bollnäs Folkhögskola.Som en del i deras utbildning får de i mindre grupper gestaltat och uppföra en potager, dvs en vacker kökstäppa i en del av Köksträdgården.

Tema 2018 var “Från jord till bord, tänk att man kan bli mätt på en plätt”. Som vägledning har de tilldelats olika växtgrupper och en given form utifrån vilken kreativiteten har flödat.

I år har eleverna fått jobba med ett färgtema inspirerat av regnbågen. På sina olika sätt har de tolkat de olika färgerna och deras betydelse och hittat gestaltningsmetoder för sina odlingslotter. Odlingslotterna består av 8 olika potagéer, dekorativa kökstäppor indelade efter grönsaksfamiljerna och efter en traditionell växtföljd. Intill potagern kommer de även anlägga en blomsterrabatt med ettåriga sommarblommor.