Wij Trädgårdsdesign

Våra tjänster

Hembesök

Detta innebär ett hembesök med en trädgårdsmästare som samlar information om dina önskemål. Tillsammans diskuterar vi olika kvalitéer som finns i er trädgård och kommer fram till vad du skulle vilja ha hjälp med. Detta handlar främst om att du tydliggör problem och önskemål för din trädgård.

Till detta tillfälle bör du ha en bra skalenligt ritning över huset och tomten som vi kan utgå ifrån. I vissa fall kan det behövas extra uppmätningar på plats av växtmaterial och annat som bör finnas med på grundplanen.
Tillsammans går vi igenom ett frågeformulär för att utveckla hur du vill använda din trädgård.

Fortsättning hembesök/skissmodell

Om du önskar en ytterligare konsultering efter hembesöket, sänder vi gärna en offert med den beräknade kostnaden och den uppskattade tiden för ett skissarbete över din trädgård.

Skisserna baseras på det vi överenskommit i offerten och som vi diskuterat under vårt hembesök och innebär att du får hjälp med att bygga upp en form och ett koncept i din trädgård. Denna modell passar dig som vill arbeta med trädgården själv, och som kanske under flera år framöver vill utveckla din trädgård.

Innehållet i skissarbetet och gestaltningen beror på vilken typ av trädgård du har och vilka önskemål du har. Ett skissarbete kan innehålla följande:

  • En uppmätt planskiss över den befintliga trädgården.
  • Övergripande gestaltningsskisser på trädgården
  • Övergripande perspektivskisser
  • Eventuella rabattkomositioner och planteringsskisser
  • Växtlistor på rekommenderat växtmaterial
  • Eventuella anläggningsanvisningar och skötselråd

Kompletterande planritningar

Om du önskar få en mer detaljerad ritning med kompletterande gestaltningsförslag kan du dessutom beställa en sådan utifrån skissförslagen. Eventuellt kan du behöva kompletterande planer och anläggningsanvisningar i de fall du planerar att ta hjälp av en anläggare för att verkställa din trädgård. Men det kan även vara så att du vill ha en detaljerad plan över en del av din trädgård som du önskar verkställa själv såsom en rabatt.

Vilka är vi?

Vi är trädgårdsmästare som har övat hela livet på att förvandla drömmar till verklighet. Efter att ha mött många olika trädgårdar har vi hunnit lära oss av våra framgångar likaväl som av våra misstag. Det är de erfarenheterna och kunskaperna vi nu vill dela med oss av till dig och din trädgård.

Kontakta oss på

E-post: info@wij.se
Telefon 0297-554 20

Priser

Hembesök
Kostnad: 1500:- (exkl moms)
Om resan överstiger 1 timmes resa faktureras även resersättning 300 kr/h samt milersättning på 20 kr/mil (exkl moms) och ev kostnad för logi. Vid hembesök på helger eller kvällar tillkommer en timersättning på 200 kr/h (exkl moms)

Fortsättning hembesök/skissmodell
Kostnad: 480 kr/timme (exkl moms)
Detta skissarbete sker ofta på löpande timme. Alternativt efter överenskommen offert.

Kompletterande planritningar
Kostnad: 480 kr/timme (exkl moms)
Detta arbete sker ofta på löpande timme. Alternativt efter överenskommen offert.