Trädgårdsutbildning

Ett samarbete med Bollnäs folkhögskola

Utbildningen följer ett ettårigt odlingsår på Wij trädgårdar som därmed spänner från vårens frösådder till vinterns julmarknad. Du lär dig därmed det mesta om ekologisk odling och skötsel i trädgårdsmiljö.

 Teori varvas med praktik

I utbildningen varvas teori med praktik och du får en god kunskapsgrund för att söka dig vidare till trädgårdsjobb inom såväl offentlig som privat sektor. Som en del av studierna får du anlägga en odlingslott. I uppgiften ingår att planera, gestalta samt anlägga och sköta en odlingslott mitt i hjärtat av Wij trädgårdars park. Många besökare kommer under sommaren och ser odlingslotterna som därför får ett stort publikt värde.

Lärare på utbildningen är yrkesverksamma trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar och utbildningsansvarig är Frida Mörnerud.

Målet med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha grundläggande teoretiska och praktiskt hantverksmässiga kunskaper om trädgårdsodling och parkskötsel.

  • Grundläggande växtkunskaper
  • Odlingskunskap gällande grönsaker på friland samt växthusgrödor
  • Odlings- och skötselkunskaper gällande fruktträd och bärbuskar
  • Odlings- och skötselkunskaper gällande rosor, perenner, örter och sommarblommor
  • Grundläggande kunskaper i mark- och växtnäringslära
  • Fördjupad kunskap inom valt trädgårdsrelaterat ämne via projektarbete
  • Maskinkunskap och parkskötsel
  • Trädgårdskonstens historia, färg och form
  • Ritteknik och presentationsteknik