image

Konst & kultur

En trädgård kan vid sidan av andra funktioner även ses som en konstnärlig gestaltning. Den kan berätta om födelse, växande och förgänglighet, om människans möte och förhållande till den levande naturen. Konsten är viktig på Wij Trädgårdar, den finns i de olika trädgårdsrummen men också som inslag i tillfälliga utställningar och installationer. Ett lokalt Konst- & Kulturråd ansvarar för att varje säsong tillföra nya konst- och kulturupplevelser till platsen. Ambitionen är konsten på Wij ska samspela, belysa, förstärka eller ibland kanske kontrastera på ett meningsfullt sätt till det som Wij Trädgårdar står för. Det ska finnas en anledning till att just denna konst visas just här och nu.

Konst- & Kulturrådet består av representanter från Stiftelsen Wij Trädgårdar, föreningen Konst & Landskap, trädgårdsmästarna på Wij Trädgårdar och Destination Ockelbo. Med stöd av Konstfrämjandet Gävleborg, Ockelbo kommun och Region Gävleborg arbetar konstrådet för att etablera Wij Trädgårdar som en konstscen av nationell betydelse men också att bidra med ett utbud av kvalitativ samtidskonst till den lokala och regionala publiken.

Vill du komma i kontakt med Konst- & Kulturrådet är du välkommen att skicka ett mail till adressen [email protected]